AMD Slovenj Gradec FacebookObiščite nas na Facebooku

Vorančev trg 4, 2380 Slovenj Gradec

T: +386 (0)41 625 070

Kategorija AM (kolo z motorjem)

Predpisana starost:

  • AM – Starost 15 let.

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti na teoretični  in praktični del izpita:

  • Evidenčni karton vožnje,
  • Zdravniško spričevalo,
  • Osebni dokument (Osebna izkaznica ali potni list ),
  • Soglasje staršev.