AMD Slovenj Gradec FacebookObiščite nas na Facebooku

Vorančev trg 4, 2380 Slovenj Gradec

T: +386 (0)41 625 070

Kategorija B z omejitvijo (koda 96) – samo praktični del izpita

Predpisana starost:

  • B - 18 let

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

  • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  • OSEBNI DOKUMENT (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.