AMD Slovenj Gradec FacebookObiščite nas na Facebooku

Vorančev trg 4, 2380 Slovenj Gradec

T: +386 (0)41 625 070

Kategorija E

Kategorija BE

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Predpisana starost:

  • BE – 18 let

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični in praktični del izpita:

  • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
  • B KATEGORIJA
  • OSEBNI DOKUMENT (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

Kategorija CE, C1E

Predpisana starost:

  • CE – 21 let (razen tistih, ki opravljajo ali imajo opravljen program TPK)

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični in praktični del izpita:

  • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
  • C KATEGORIJA
  • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).