AMD Slovenj Gradec FacebookObiščite nas na Facebooku

Vorančev trg 4, 2380 Slovenj Gradec

T: +386 (0)41 625 070

Vožnja s spremljevalcem

 • POGOJI ZA KANDIDATA:oseba mora dopolniti 16 letzdravniški pregled

  prva pomoč

  tečaj cpp

  opravljen teoretični izpit pred izpitno komisijo

  opravljen praktični del programa

 • POGOJI ZA SPREMLJEVALCA:starši, posvojitelji, rejniki in druge osebe27 let

  5 let vozniško dovoljenje

  največ 5 kazenskih točk

  mora biti vpisan v evidenco o vozniških izpitih

 • POGOJI ZA VOŽNJO:opravljen praktični del programa, ki ne sme biti krajši od 21 ur vožnjemed vožnjo mora kandidat imeti evidenčni karton in zdravniško spričevalo

  med vožnjo mora biti prisoten spremljevalec, ki je odgovoren za varnost vožnje in za prekrške

  nameščena tablica “L”, ki jo dobite v Avto šoli AMD Slovenj Gradec

  usposabljanje sme trajati največ dve leti