Avto šola AMD Slovenj Gradec logo

Ponovno opravljanje vozniškega izpita

Ponovno opravljanje vozniškega izpita

Opravljanje vozniškega izpita v celoti

Ponovno opravljanje vozniškega izpita

Ponovno lahko pridobite novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške.

Če pa vam je bilo izrečeno prenehanje vozniškega dovoljenja prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa lahko ponovno pridobite vozniško dovoljenje po enem letu od izvršitve odločbe.

Po izvršitvi tega varnostnega ukrepa lahko pridobite novo vozniško dovoljenje, in sicer morate ponovno opraviti vozniški izpit v celoti (izvzeta je le prva pomoč).

Obveznosti, ki jih morate izpolniti da ponovno pridobite vozniško dovoljenje:

  1. Opraviti morate kontrolni zdravstveni pregled (kjerkoli v Sloveniji), ki velja 6 mesecev.
  2. Na podlagi kontrolnega zdravstvenega pregleda vam zdravnik določi ustrezni program:
  3. Tistim, ki je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi prehitre vožnje,  je določeno, da se morajo udeležiti dodatnega programa varne vožnje.
  4. Vozniki, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi se morajo udeležiti rehabilitacijskega programa.
  5. Pridobljeno potrdilo o opravljenem ustreznem programu (varni vožnji ali rehabilitacijskem programu) velja 6 mesecev.
Ponovno opravljanje vozniškega izpita
Avto šola AMD Slovenj Gradec - učilnica CPP
  1. Nato se v šoli vožnje udeležite tečaja CPP, ki je obvezen za vse kandidate za voznike.
  2. Izpit iz prve pomoči vam velja, poiskati pa morate kartico o opravljeni prvi pomoči, ker jo potrebujete pri prijavi na teoretični del vozniškega izpita.
  3. Nato opravite teoretični izpit znanja CPP na izpitnem centru, katerega veljavnost je 3 leta
  4. Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja CPP lahko pričnete s praktični delom usposabljanja – vožnja v šoli vožnje (obveznih je 20 moto ur).
  5. Na koncu odvozite izpitno vožnjo pred pristojno izpitno komisijo izpitnega centra

Za več informacij pokličite v tajništvo avtošole:

 041 625 070

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram