Avto šola AMD Slovenj Gradec logo

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem - kdo lahko vozi?

Kdo lahko vozi s spremljevalcem?

Kandidat za voznika motornih vozil, ki je dopolnil 16 let in ki je v šoli vožnje opravil:

 • teoretični del usposabljanja kategorije B (tečaj CPP),
 • teoretični del vozniškega izpita (izpit iz teorije) in
 • v šoli vožnje je zaključil praktični del usposabljanja (20 ur vožnje).

Kdo je lahko spremljevalec?

 • Starš, posvojitelj, rejnik, skrbnik in druga oseba, pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši oziroma skrbniki.
 • Biti mora star najmanj 27 let,
 • imeti mora veljavno vozniško dovoljenje B kategorije najmanj 5 let,
 • mu ni izrečeno več kot 5 kazenskih točk,
 • ima prebivališče v Republiki Sloveniji.

Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih.

Kakšen je postopek?

 • Spremljevalec  mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje.
 • Na upravno enoto prinese evidenčni karton vožnje in vlogo za vpis spremljevalca, ki si jo lahko natisnete na spodnji povezavi:

Do kdaj lahko vozite osebni avtomobil s spremljevalcem?

Kandidat za voznika motornih vozil lahko vozi osebni avtomobil s spremljevalcem, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja.

Kaj potrebujete s seboj na vožnji?

Med vožnjo motornega vozila mora imeti kandidat za voznika motornih vozil pri sebi:

 • evidenčni karton vožnje in
 • veljavno zdravniško spričevalo.

Spremljevalec pa mora med vožnjo imeti pri sebi:

 • veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil B kategorije.

Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

Na vozilu mora biti nameščena tablica kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. Nameščena mora biti na levi polovici zadnje strani vozila, kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem.

Samostojna vožnja s spremljevalcem

Kdaj lahko pričnete s samostojno vožnjo?

Ko dopolnite 18 let in opravite izpit pred izpitno komisijo.

Za več informacij pokličite v tajništvo šole vožnje:

 041 625 070

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram