Avto šola AMD Slovenj Gradec logo

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so podatki, ki jih je mogoče dodeliti vam kot osebi. Sem spadajo na primer vaše ime, priimek, naslov, telefonska številka in e-naslov.

Kako Avto šola Slovenj Gradec d.o.o. varuje vaše osebne podatke?

Spletna stran Avto šola Slovenj Gradec d.o.o. zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost. Prenos občutljivih osebnih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo z do 256 bitnim ključem, še preden zapustijo vaš brskalnik, in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne podatke, ki jih pošiljate prek kontaktnega obrazca. Varno povezavo prepoznate po tem, da se naslov, prikazan v brskalniku, začne s https://... in ne s http://..., na zgornjem levem robu okna pa se pojavi znak obešanke. Naša spletna stran in drugi sistemi so z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zavarovani pred izgubo, uničenjem, dostopom, spreminjanjem in širjenjem vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb.

Kdaj Avto šola Slovenj Gradec d.o.o. uporablja in obdeluje osebne podatke?

Vemo, da je skrbno ravnanje z vašimi osebnimi podatki za vas izjemno pomembno. Ker na spletišču Avto šola Slovenj Gradec d.o.o. varstvu podatkov namenjamo posebno pozornost, pri zbiranju, obdelavi in uporabi strogo upoštevamo zakonske določbe.

Avto šola Slovenj Gradec d.o.o. vaše osebne podatke in informacije, ki nam jih posredujete, uporablja za odgovarjanje na vaša sporočila.

Vaše podatke lahko izbrišemo, če temu ne nasprotujejo zakonske obveznosti hrambe in če ste uveljavljali zahtevek za izbris, če podatkov ne potrebujemo več za izpolnjevanje razloga hrambe ali če je njihova hramba nedopustna zaradi drugih zakonskih razlogov.

Imate vprašanja o varstvu podatkov?

V skladu s splošno uredbo evropske unije o varovanju osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do brezplačne poizvedbe o svojih shranjenih podatkih ter po potrebi tudi pravico do popravka, zaklepa ali izbrisa teh podatkov. 

Če imate vprašanja o varstvu podatkov ali če nam želite poslati sporočilo o poizvedbi ali izbrisu vaših podatkov, uporabite naslednje kontaktne podatke:

Lastnik in upravljalec spletnega mesta Avto šola Slovenj Gradec d.o.o.

Avto šola Slovenj Gradec d.o.o.

Vorančev trg 4
2380 Slovenj Gradec

Tel:  +386 (0)2 884 22 60

e-pošta: avtomoto.sg@gmail.com

Pooblaščenec za varstvo podatkov

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Avto šola Slovenj Gradec d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 86/04 in GDPR), zato na spletni strani Avto šola Slovenj Gradec d.o.o. izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram